Kerkenraad

Het bestuur van de kerk is in handen van de kerkenraad. De leden van de kerkenraad van de Westerkerk zijn:

Margaretha Pluim, ouderling, voorzitter, afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad van de PKA

Ernst Stoker, diaken, scriba

Herman Koetsveld, predikant

Thomas Kloppenburg, ouderling kerkmuziek

Henriëtte Drost, pastoraal ouderling

Janet Dyk, pastoraal ouderling

Annet Schelling, jeugdouderling

Ben Hak, ouderling-kerkrentmeester, voorzitter CKRM

Jan van de Langemheen, ouderling-kerkrentmeester

Teun Hoeve, adviseur bouwtechnische zaken

Gert-Jan Mostert, ouderling-kerkrentmeester, penningmeester

Maaike Luttikhuis, diaken

Jaap Kappert, diaken

Klaas Winters, diaken, voorzitter

De kerkenraad wordt geadviseerd door de vicaris, Cristina Pumplun en de bureaucoördinator, Elka Bak.

De leden van de kerkenraad zijn contactpersoon van één of meer vrijwilligersgroepen.
Op zondagochtend kunt u hen herkennen aan de badge die zij dragen. Spreekt u ze gerust aan!

Voor contact met de leden van de kerkenraad mail of bel naar het secretariaat: info@westerkerk.nl, 020 6247766

Medewerkers

Predikant
Herman Koetsveld

tel. 020-846 56 44
email: hkoetsveld@westerkerk.nl

Missionair vicaris
Cristina Pumplun

tel. 020-6247766
email : vicaris@westerkerk.nl

Cantor-organist
Evan Bogerd

tel. 020-6247766
email: info@evanbogerd.nl

Bureaucoördinator
Elka Bak

tel. 020-6247766
email: info@westerkerk.nl

Koster-beheerder
John Faasse

tel. 020-6247766
email: koster@westerkerk.nl

Verhuurcoördinator
Samuël Strijbis

tel. 06-84389708
email: verhuur@westerkerk.nl

Studentenwerker
Tamar Karman
tel. 020 6247766
email: student@westerkerk.nl

Vrijwilligers

Circa honderd vrijwilligers zetten zich actief en toegewijd in voor één of meer activiteiten van de Westerkerk. Als lid van de bloemengroep, klokkenluidersgroep, medewerkers van de Westerwinkel, kerkwachten, geluidsgroep, beeld & geluidgroep, commissie van ontvangst, de koffieschenkgroep, de collectanten, crèche- en kinderkerkleiding, de Trefmaaltijd-kookgroep.
Het werk van de Westerkerk wordt verder ondersteund door secretariaatsmedewerkers, medewerkers sociale media en financieel administrateurs.

Helpt u ook? Bezoekt u de Westerkerk regelmatig? Misschien vindt u het dan ook leuk om uw steentje bij te dragen als vrijwilliger. Voor meer informatie mail naar info@westerkerk.nl of bel (020 6247766).

Vrienden van de Wester

Veel mensen, lid of geen lid van de gemeente, dragen de Westerkerk ook financieel een warm hart toe. Zij noemen zich: Vrienden van de Westerkerk.
De Westerkerkgemeente is blij met haar unieke, eeuwenoude monument. Maar het onderhoud van dit gebouw brengt de nodige kosten met zich mee. Met beperkte overheidssteun en kerkelijke bijdragen van de leden komt de Westerkerk een eind, maar financiële bijdragen van donateurs blijven hard nodig. Deze donateurs zijn de Vrienden van de Westerkerk. Zij dragen bij aan het onderhoud van het gebouw en maken daarnaast vele culturele en sociale activiteiten mogelijk.
Zie voor alle informatie, activiteiten, lidmaatschap etc. de site van de Vrienden van de Westerkerk.

Scroll naar boven