Morgengebed in de Wester

Braambos Herman nov 2020Van maandag t/m vrijdag is de Wester weer open voor het morgengebed: een goed kwartier om de dag te beginnen met gebeden, een Psalm en stilte.
Aanvang 9.00 uur. (De deur is open van 8.45 uur tot 9.00 uur.)
Wees weer heel welkom!

Kerkdienst 23 januari terugkijken

Herman jan 2021U kunt de kerkdienst van 23 januari terugkijken via youtube en kerkdienstgemist. Met ds Herman Koetsveld, cantor-organist Evan Bogerd en sopraan Elena van Slogteren.

Wilt u het werk voor en door de Wester steunen door bij te dragen aan de collecte? Dat is zeer aanbevolen en daar zijn we heel blij mee! Gebruik de collectepagina op deze site of maak uw bijdrage rechtstreeks over op rekeningnummer NL 51 RABO 0313551928 t.n.v. Westerkerkgemeente Amsterdam. Vermeld alstublieft bij het vakje 'Opmerking': 'Collecte 23 januari'.

Kerkdiensten in de Westerkerk

Wester liggend met bogen juni 2022De behoefte aan mentaal welzijn en geestelijke bijstand is groter dan ooit door de beperkingen die de coronamaatregelen stellen aan mensen.

De kerkenraad van de Westerkerk Amsterdam erkent vanuit haar overtuiging het belang van geestelijk welzijn en het gezamenlijk beleven van het geloof, en wil zo veel mogelijk mensen pastorale zorg en geestelijke bijstand bieden om te voorzien in deze behoefte, zoals het houden van kerkdiensten en gebedsmomenten.

De kerkenraad heeft kennis genomen van de maatregelen van de overheid zoals gecommuniceerd in de persconferentie van vrijdag 14 januari jl. en het advies van het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) van 18 januari jl.
Onder voorwaarde van het toepassen van passende maatregelen om de gezondheid zo goed mogelijk te waarborgen wordt een aantal richtlijnen gehanteerd voor de kerkdiensten en gebedsmomenten. Klik hier voor meer informatie. Alle kerkdiensten worden tevens als livestream via Youtube of Kerkdienstgemist uitgezonden.

Voor actuele informatie: kijk op deze site en volg onze sociale media (facebook, instagram, twitter).
Voor vragen naar individueel pastoraat klik hier

Actie Kerkbalans gestart

Kerkbalans zonder datum 002Deze week ontvangt u de envelop met informatie over Kerkbalans in uw brievenbus! Om als kerk een plek van betekenis te blijven voor mensen in Amsterdam, vragen wij u traditiegetrouw in januari om uw financiële bijdrage. Geef voor uw kerk! Uw bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer NL90 RABO 03 73 74 14 72 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2022', uw adres en Westerkerk. Of ga naar de donatie-pagina van Protestants Amsterdam.

Actueel

Kerststerren dec 2021Vanwege de coronamaatregelen is het helaas op dit moment niet mogelijk de Westerkerk te bezoeken tijdens gewone openingstijden. Voor persoonlijk gebed of het aansteken van een kaarsje is de Wester in januari geopend op dinsdag en vrijdag van 15.30-17.00 uur. Voor een virtuele wandeling door de kerk klik hier.

Due to the pandemic, Westerkerk is not open to visitors. However, we are open for private prayer on Tuesdays and Fridays from 3.30 - 5.00 p.m. Have a look around via this virtual sight seeing tour.

De Westerkerk is een wijkkerk van de Protestantse Gemeente Amsterdam.
Zie hier de algemene privacyverklaring van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA), die ook geldt voor de Westerkerk.
ANBI
De Westerkerk heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Al uw bijdragen zijn 100% fiscaal aftrekbaar. Als schenking zelfs zonder drempel. Ook uw kerkelijke bijkdrage als schenking! Neem voor meer informatie hierover contact op met het secretariaat van de Westerkerk. 

Overige informatie: Preekrooster 2022; Tref december 2021 - januari 2022