Kerkdienst 17 oktober

Orgel lezenaar zomer 2021 2Welkom in de Wester voor de kerkdienst op zondag 17 oktober!
Met predikant ds. Jan-Gerd Heetderks en organist Evan Bogerd.
De dienst begint om 10.30 uur.

De dienst zal ook te volgen zijn via kerkdienstgemist. Klik hier voor de liturgie.

Steunt u het werk van de Wester? Klik hier voor informatie over de collectedoelen. Gebruik de collectepagina op deze site of maak uw bijdrage rechtstreeks over op rekeningnummer NL 51 RABO 0313551928 t.n.v. Westerkerkgemeente Amsterdam. Vermeld alstublieft bij het vakje 'Opmerking': 'Collecte 17 oktober'.

Orgelconcerten in oktober

Orgel ochtend sept 2021 schuinLunchconcert op de zaterdag
Tijd: 13.00-13.30 uur
23 oktober: Rik Melissant
De toegang tot de concerten is vrij, er is een collecte na afloop.
U dient bij de ingang (tezamen met uw legitimatiebewijs) in uw CoronaCheck-app één van de volgende bewijzen te tonen: een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve testuitslag.

30 oktober: Eerste Amsterdamse Orgeltocht
De orgelrijkdom van onze stad Amsterdam kent geen gelijke in ons land. De orgeltocht voert langs drie eeuwen orgelbouw en daarmee een drietal locaties op loopafstand: de Westerkerk, de Waalse Kerk en de Mozes & Aäronkerk. De thematiek van deze tocht is: Hervormingsdag.
Meer informatie en kaarten zijn te vinden op: www.evanbogerd.nl/orgeltocht
De geldende RIVM en overheidsmaatregelen zijn van toepassing.

Bach op Hervormingsdag

LutherBach1Op zondag 31 oktober, Hervormingsdag, wordt in de Wester een bijzondere cantatedienst gehouden.
Westerkerkkoor, Ensemble 't Kabinet en solisten - Marjon Strijk, Ingeborg Bröcheler, Carlos Negrín López en Bas Kuijlenburg - brengen dan Johann Sebastian Bachs cantate voor Hervormingsdag "Ein feste Burg ist unser Gott" (BWV 80) ten gehore olv JanJoost van Elburg. Voorgangers zijn dr Cristina Pumplun en ds Herman Koetsveld. Het Duyschotorgel wordt bespeeld door Evan Bogerd.

Aanvang: 17.00 uur. De deuren van de kerk gaan om 16.30 uur open.
De Protestantse Kerk Amsterdam en de Westerkerk heten je van harte welkom voor deze bijzondere cantatedienst.
Opgave vooraf is niet nodig. De toegang is gratis. We zien uit naar je gulle gift bij de collecte aan de uitgang.

Sing a Christmas Song!

kerk in de bol

Carols zingen in de Westerkerk op kerstavond, wat is er mooier dan dat?

In de Westerkerk te Amsterdam start in november een nieuw projectkoor onder leiding van Evan Bogerd.

Een zestal inspirerende en intensieve repetities (ma 15/22/29 nov, 6/13/20 dec) leiden naar twee muzikale hoogtepunten rondom Kerst. Allereerst een bijzondere Engelse 'Lessons & Carols' op zondag 19 december. En: zingen in de kerstnachtdienst op vrijdag 24 december. Ben je enthousiast, kun je bij alle repetities zijn en heb je tijd om zelf wat voor te bereiden via online meezingfiles? Meld je aan bij dirigent Evan Bogerd via https://forms.gle/ySL52pdrVC56toBm8. Inmiddels is er geen ruimte meer voor sopranen, alten en tenoren. Ben jij een enthousiaste bas? Meld je aan!

 

 

Actueel

Wester buiten zomerDe Westerkerk is in de regel op maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag open tussen 11.00 en 15.00 uur.
Westerkerk is open to visitors on Monday, Thursday, Friday and Saturday from 11.00 a.m. to 3.00 p.m.

De Westerkerk is een wijkkerk van de Protestantse Gemeente Amsterdam. Zie hier de algemene privacyverklaring van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA), die ook geldt voor de Westerkerk.
ANBI
De Westerkerk heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Al uw bijdragen zijn 100% fiscaal aftrekbaar. Als schenking zelfs zonder drempel. Ook uw kerkelijke bijkdrage als schenking! Neem voor meer informatie hierover contact op met het secretariaat van de Westerkerk. 

Overige informatie: Preekrooster 2021; Tref oktober 2021