Kerkdienst 11 april

Pasen 2021 3De kerkdienst op 11 april in de Westerkerk is te volgen via livestream.
Voorganger is ds. Hans Blom, organist is Evan Bogerd. M.m.v. Elena van Slogteren (sopraan)

Voor de live stream klik hier:
-via kerkdienstgemist

-via youtube

U kunt de liturgie downloaden. Klik daarvoor hier.

Steunt u de Wester in deze moeilijke tijd? Alleen met uw steun kunnen we ons werk voortzetten. Wij zijn zeer blij met uw bijdrage en steun! Klik hier voor informatie over de collectedoelen. Gebruik de collectepagina op deze site of maak uw bijdrage rechtstreeks over op rekeningnummer NL 51 RABO 0313551928. Vermeld alstublieft bij het vakje 'Opmerking' : 'Collecte 11 april'.

M.i.v. 1 april maximaal 30 kerkgangers welkom tijdens de diensten, mits men zich van tevoren opgeeft.
Mee vieren?
Mail vanaf de maandag voorafgaand aan de betreffende zondag naar met vermelding van uw naam en telefoonnummer.
Let op het volgen van het gebruiksplan en de diverse maatregelen om de gezondheid zo goed mogelijk te waarborgen.

Interview Herman Koetsveld in Tubantia

Herman artikel Tubantia Pasen 2021In dagblad Tubantia verscheen in het Paasweekend een interview met ds. Herman Koetsveld over zijn werk in de Wester in tijden van corona:
"Van de Waterstaatskerk in Hengelo naar de Westerkerk in Amsterdam".

Klik hier om het artikel te lezen.

Kerkdiensten Stille Week en Pasen terugkijken

Pasen 2021 1Wilt u de kerkdiensten in de Westerkerk op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen terugkijken? Dat kan via onderstaande linken.

Voor het Avondgebed op Witte Donderdag klik hier

Voor de cantate-filmviering op Goede Vrijdag
klik hier.

Voor het Avondgebed op Stille Zaterdag
klik hier.

Voor de Paasmorgendienst klik hier.

Steunt u de Wester in deze moeilijke tijd? Alleen met uw steun kunnen we ons werk voortzetten. Wij zijn zeer blij met uw bijdrage en steun! Klik hier voor informatie over de collectedoelen. Gebruik de collectepagina op deze site of maak uw bijdrage rechtstreeks over op rekeningnummer NL 51 RABO 0313551928. Vermeld alstublieft bij het vakje 'Opmerking' de datum waarvoor uw bijdrage bestemd is.

Actueel

westertorenDe Westerkerk is een wijkkerk van de Protestantse Gemeente Amsterdam.
Zie hier de algemene privacyverklaring van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Ook de Westerkerk houdt zich hier aan.
ANBI
De Westerkerk heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Al uw bijdragen zijn 100% aftrekbaar voor de belasting. Als schenking zelfs zonder drempel. Ook uw kerkelijke bijkdrage als schenking! Neem voor meer informatie hierover contact op met het secretariaat van de Westerkerk. 

Overige informatie: Preekrooster 2021; Tref april 2021

De Wester is open...

Deur... om een kaarsje te branden, voor een persoonlijk moment, voor bezinning en bemoediging.
U bent van harte welkom!

Op de dinsdagen en vrijdagen in april van 15.00-16.30 uur.