Kerkdienst 5 februari

15 jan 2023 foto 2 kleinKom naar de kerkdienst in de Westerkerk op zondag 5 februari! Predikant is ds. Bernard Luttikhuis. Organist is Evan Bogerd.
De dienst begint om 10.30 uur. Klik hier voor de liturgie.
De dienst is ook live online te volgen (en op een ander moment terug te kijken) via youtube en kerkdienstgemist.

Steunt u het werk van de Wester? Daar zijn we heel blij mee! Zie de liturgie voor de collectedoelen. Gebruik de collectepagina op deze site of maak uw bijdrage rechtstreeks over op rekeningnummer NL 51 RABO 0313551928 t.n.v. Westerkerkgemeente Amsterdam. Vermeld alstublieft bij het vakje 'Opmerking': 'Collecte 5 februari'.

Cursus Hoofdlijnen van start

DeurHoe kostbaar het is om het persoonlijk getoonzette en open geloofsgesprek met elkaar te zoeken. In de Wester is er binnenkort weer gelegenheid hiervoor.

Eind februari begint een serie avonden onder de titel 'Hoofdlijnen'.
Kernthema’s van het christelijk geloof komen ter sprake. Verder is er volop ruimte voor thema’s die een ieder kan aandragen.

De bijeenkomsten worden geleid door ds. Herman Koetsveld en zijn op dinsdagavond om 20.00 uur.
De eerste avond is op 21 februari, de laatste op 4 april.

Locatie is het Prinsenhuis naast de Wester.
Voor informatie en aanmelding neem contact op met Herman Koetsveld.

Morgengebeden in de Wester

Morgengebed 2 kleinStart de (werk)dag met een morgengebed in de Wester!
Een verstild kwartier bij het Brandend Braambos met stilte, woorden uit de Psalmen, een lied en gebeden om de dag mee in te gaan.

Tijd: 9.00 - 9.15 uur. Vanwege de restauratie van de toren gebruiken we voor de morgengebeden de ingang bij Prinsengracht 277b (Prinsenhuis). Die deur is open voor inloop van 8.45 - 9.00 uur.

Kerkbalans 2023

Kerkbalans zonder datum 002Onze Wester is een open kerk, open naar de samenleving, open naar mensen in hun eigen manier van geloven, van zoeken.
Velen geven aan dat zij aangeraakt worden door het licht in de kerk, de muziek, de woorden van oudsher die als nieuw gaan klinken, door de ontmoeting met anderen.
Voor al dat goeds hebben we uw steun nodig en daarom is er de actie Kerkbalans.
Uw gift is van harte welkom op rekeningnummer NL90 RABO 03 73 74 14 72 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam, onder vermelding van: ‘Actie Kerkbalans 2023 / uw postcode en huisnummer / en 'Westerkerk.'
Heeft u een envelop met informatie over Actie Kerkbalans ontvangen? Dan staan daar alle betaalmogelijkheden in. Heeft u vragen? Mail dan naar   Geef voor de Wester! Geef aan Kerkbalans!

(Bezoek)informatie

Toren Wester winter 23In de regel is de Westerkerk open voor bezoek maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 15.00 uur.
Westerkerk is open for visitors from Monday to Friday from 11.00 a.m. until 3.00 p.m.

PKA - De Westerkerk is een wijkkerk van de Protestantse Gemeente Amsterdam.
ANBI - De Westerkerk heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Al uw bijdragen zijn 100% fiscaal aftrekbaar. Als schenking zelfs zonder drempel. Ook uw kerkelijke bijdrage als schenking! Neem voor meer informatie hierover contact op met het secretariaat van de Westerkerk. 

Overige informatie: Tref februari 2023; Preekrooster 2023