Wie zijn wij

De Westerkerkgemeente is een eigentijdse gemeente, waar iedereen welkom is.
Sinds jaar en dag willen wij een geestelijk dak bieden voor iedereen die bij ons binnenkomt: op zondag en doordeweeks, tijdens de kerkdiensten, concerten en bijeenkomsten en als monumentale kerk die haar deuren opent voor bezoekers van heinde en ver.
Een grote groep actieve vrijwilligers zet zich dagelijks in voor verschillende activiteiten.
De Westerkerk staat in het hart van Amsterdam en is één van de vier protestantse Amsterdamse binnenstadskerken. Zij maakt als wijkgemeente deel uit van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) en behoort landelijk tot de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

Beleidsplan en Plaatselijke Regeling
De Kerkenraad heeft een nieuw beleidsplan opgesteld dat de missie, de visie en de plannen en acties bevat voor de komende jaren tot 2027. U leest hierin waar we in de Westerkerk voor staan en voor gaan op alle terreinen waarop wij actief zijn en willen zijn. Zie hier het Beleidsplan 2023-2027 . De Plaatselijke regeling Westerkerk is te beschouwen als een huishoudelijk reglement, waarin taken, verantwoordelijkheden en werkwijzen binnen de kerk zijn vastgelegd.

Tref.
Voor alle informatie over de activiteiten van de Westerkerk zie het maandblad Tref. Klik hier voor de Tref. van mei 2024.

Kerkdiensten
(Online)

De dienst op zondagmorgen begint om 10.30 uur en is het hart van ons kerk-zijn. We volgen een eenvoudige orde van dienst, waarin één of meerdere lezingen uit de Bijbel in de preek worden uitgelegd en met levensvragen en thema’s uit de actualiteit wordt verbonden.

Elke dienst is een feest van Woord en muziek: voor, tijdens en na de dienst bespeelt de organist het koor- en het Duyschotorgel. Regelmatig verlenen vocale en instrumentale solisten hun medewerking.
Voor een overzicht van de kerkdiensten en predikanten in 2024 zie het Preekrooster 2024.

 Kinderen zijn zeer welkom. Voor de allerkleinsten is er een crèche met deskundige leiding, voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er een kinderkerkdienst en de tieners organiseren onder leiding van de tienerwerker hun eigen activiteiten zowel binnen als buiten de kerk.

De dienst op zondagmorgen begint om 10.30 uur en is het hart van ons kerk-zijn. We volgen een eenvoudige orde van dienst, waarin één of meerdere lezingen uit de Bijbel in de preek worden uitgelegd en met levensvragen en thema’s uit de actualiteit wordt verbonden.

Elke dienst is een feest van Woord en muziek: voor, tijdens en na de dienst bespeelt de organist het koor- en het Duyschotorgel. Regelmatig verlenen vocale en instrumentale solisten hun medewerking.
Voor een overzicht van de kerkdiensten en predikanten in 2023 zie het Preekrooster 2023, voor 2024 zie het Preekrooster 2024.

Kinderen zijn zeer welkom. Voor de allerkleinsten is er een crèche met deskundige leiding, voor kinderen van 4 tot 10 jaar is er een kinderkerkdienst en de tieners organiseren onder leiding van de tienerwerker hun eigen activiteiten zowel binnen als buiten de kerk.

De diensten in de Westerkerk worden live gestreamd. U kunt de diensten via Kerkdienstgemist en via YouTube volgen, waar u ook bent en wanneer u maar wilt. Om de preek van 2 juni – te lezen, klik hier
Elke ochtend van maandag t/m vrijdag (behalve in de zomermaanden) wordt om 9.00 uur een morgengebed gehouden bij het Brandende Braambos: een kort meditatief moment van een kwartier met stilte, een psalm en een gebed.
In de weken voorafgaand aan Pasen en Kerstmis worden op vrijdag om 17 uur de Braambosgebeden gehouden: een half uur met woorden uit de Bijbel, poëzie, stilte, een gebed, een lied en orgelmuziek

Kerkmuziek

Mensen komen ook voor de muziek in de Westerkerk. In de Wester is het traditie dat Woord en muziek samengaan en elkaar aanvullen.

De twee orgels in de Westerkerk – het koororgel (1963), gebouwd door de firma Flentrop en het Duyschotorgel uit 1686 – worden bespeeld tijdens kerkdiensten en concerten.
Regelmatig werken instrumentale en vocale solisten mee aan de kerkdiensten.
Tijdens kerkdiensten in de Wester zingt regelmatig de Westercantorij mee. Zeker op feestdagen als Kerst, Pasen en Pinksteren. Onder leiding van cantor-organist Evan Bogerd zingt de Westercantorij muziek van o.a. Mendelssohn, Fauré, Mozart en Rutter. De Westercantorij repeteert op maandagavond (20-22 uur) Meezingen? Mail info@evanbogerd.nl

De Westerkerk is bekend vanwege de Cantatediensten die hier sinds 1952 acht keer per jaar worden gehouden en waarbij het Westerkerkkoor, ensemble ’t Kabinet en vocale solisten o.a. cantates van J.S. Bach ten gehore brengen in het kader van een kerkdienst. Voor de eerstvolgende cantatediensten en informatie over het Westerkerkkoor klik hier.

PASTORAAT / DIACONIE

Omzien naar elkaar, aandacht hebben voor wie haar of zijn verhaal wil vertellen, meedenken als er een bepaald probleem speelt: het pastoraat is het kloppend hart van de kerk.

Er is een pastoraal team dat bestaat uit de predikant en een pastoraal-ouderling. Pastorale gesprekken vinden vaak op verzoek plaats, maar predikant en pastoraal ouderlingen kunnen ook op eigen initiatief contact opnemen.

U bent van harte welkom om contact op te nemen met ds. Herman Koetsveld:
tel. 020 8465644, mail: hkoetsveld@westerkerk.nl

Omzien naar elkaar, aandacht hebben voor wie haar of zijn verhaal wil vertellen, meedenken als er een bepaald probleem speelt: het pastoraat is het kloppend hart van de kerk.

Er is een pastoraal team dat bestaat uit de predikant en een pastoraal-ouderling. Pastorale gesprekken vinden vaak op verzoek plaats, maar predikant en pastoraal ouderlingen kunnen ook op eigen initiatief contact opnemen.
U bent van harte welkom om contact op te nemen met ds. Herman Koetsveld: hkoetsveld@westerkerk.nl

De diaconie stimuleert door haar collectebeleid en het organiseren van activiteiten de gemeente om de blik naar buiten te richten: zowel dichtbij naar de wijk waarin de Westerkerk zich bevindt, als verder naar de stad en de wereld toe. Het omzien naar elkaar, de hulpvaardigheid ten opzichte van de ander vormt het hart van het diaconale werk. In de kerkdienst is het de taak van de diakenen om het collectebeleid vorm te geven en de organisatie en ondersteuning van de viering van het Heilig Avondmaal. Bij het vaststellen van de collectedoelen wordt gewerkt met een jaardoel.  Voor 2024 is gekozen voor maaltijden in inloophuizen voor dak- en thuislozen. Klik hier  voor meer informatie over dit diaconale jaardoel.

De schrijfgroep Amnesty en de Trefmaaltijd zijn maandelijkste initiatieven van de Diakonie.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de diakenen via diaconie@westerkerk.nl

Wester voor studenten

Zit jij met vragen over het leven? Ben je op zoek naar inspiratie, bezinning of een goed gesprek? Dan is “Wester voor studenten” een platform voor jou.

“Wester voor studenten” organiseert de Studentenmaaltijd+ in de kerk rond een prikkelend thema (data: 09/01; 07/02; 06/03; 04/04 – tijd: 19.00-21.00 uur). Ook een leeskring start begin 2024 (30/01; 13/02; 27/02 tijd: 19.30-21.00 uur)
Als ontmoetingsplek met andere studenten en mogelijkheden voor persoonlijke gesprekken zijn wij de plek voor zingeving in de stad voor studenten.
Ben je geïnteresseerd?
Klik hier voor de actuele flyer “Wester voor studenten”
-Volg de “Wester voor studenten” op instagram: @wester_voor_studenten,
-en de Westerkerk op facebook, twitter en instagram.
-Direct info krijgen? Dat kan via student@westerkerk.nl

(GROEP IN) GESPREK

In de Westerkerk worden regelmatig diverse gespreksochtenden en –avonden georganiseerd. Actuele thema’s en gegevens over locaties en tijdstippen vindt u in de agenda en in het actuele Programma groepen najaar 2023.

In de serie ‘Hoofdlijnen’ gaat het om persoonlijke bezinning op leven en geloof. De avonden worden begeleid door de predikant en vormen wellicht een overweging om belijdenis te willen doen.
Voor wie op z’n tijd zin heeft in een goed gesprek met andere dertigers en veertigers die zich verbonden voelen met de Wester is er het ‘Gesprek achter de kansel’.
Daarnaast organiseert predikant Herman Koetsveld een gesprekskring ‘Leven met verlies‘ en ‘Bijbel en gesprek‘.
In het najaar 2023 is er een leesgroep rond het boek ‘De namiddag van het christendom‘ van Tomáš Halík.
Daaraan aansluitend worden op een avond Hervormen met Halík op dinsdag 31 oktober (Hervomingsdag!) de inzichten van Tomáš Halík en wat in de gespreksronden aan de orde is gekomen, verwerkt in een aangeklede lezing met gesprek, ontmoeting en muziek.

Voor informatie over tijdstippen, data een opgave zie Groepen in/en gesprek najaar 2023

Scroll naar boven