CONTACT GEGEVENS

Westerkerk
Prinsengracht 281
1016 GW Amsterdam
Telefoon: 020 – 624 77 66
email: info@westerkerk.nl
website: www.westerkerk.nl

Secretariaat Westerkerk
De Westerkerk is in de regel telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 – 17.00 uur.

Predikant
Herman Koetsveld: tel. 020 8465644, mail: hkoetsveld@westerkerk.nl

Entreekaarten concerten
Zie voor een overzicht van concerten en andere evenementen de Agenda.
Voor kaarten voor concerten en andere (betaalde) evenementen kunt u terecht bij de betreffende concertorganisatie of evenementenbureau, dus niet bij de Westerkerk zelf.

Bereikbaarheid

Gewoonlijk is de Westerkerk goed te bereiken met de tramlijnen 13 en 17 van het GVB.
De Connexxionbussen 347 en 357 rijden tot het busstation Elandsgracht.

Parkeergelegenheid
Rond de Westerkerk geldt betaald parkeren.  Vanaf 3 juli 2023 geldt dat 24/7, dus óók op de zondagochtend.

STEUN ONS

Westerkerk
Het onderhoud van de Westerkerk vergt jaarlijks veel geld. De Westerkerk ontvangt geen financiële ondersteuning via reguliere subsidie.
Uw bijdrage is bijzonder welkom voor het onderhoud van het gebouw en voor ons werk als gemeente.
Maak uw bijdrage over op rekening NL47  RABO 0109 2797 00 of scan de code:

Stichting Vrienden
De Stichting Vrienden van de Westerkerk heeft als doel: “het bijeenbrengen van gelden om de Westerkerk in goede staat te houden”.
Als Vriend krijgt u 2 keer per jaar onze e-mail nieuwsbrief met daarin een verslag van de voortgang van de werkzaamheden in de Westerkerk, de besteding van uw bijdrage, en aanbiedingen om met korting concerten te bezoeken. Jaarlijks ontvangt u ook een uitnodiging voor de Vriendenborrel.
Wilt u vriend worden? Klik op de website van de Vrienden.

 

Diakonie
De diaconie collecteert voor actuele noden in de stad en in de wereld. Zij draagt zo onder meer financieel bij aan de activiteiten van de Stichting Ondersteuning Voedselbank Amsterdam Centrum/Oud-West in de Marnixstraat en doelen als Artsen zonder Grenzen, Zeemanswelvaren en Thembaletu Home Based Care voor aids slachtoffers in Zuid-Afrika. Naast financiële bijdragen tijdens de collectes kunnen ook giften ten behoeve van een bepaald doel aan de diaconie worden overgemaakt ten name van Diaconie Westerkerk.

Collecte
Betaal de collecte met behulp van deze QR-Code (Scan de code met uw mobiele telefoon, dus niet met uw bank app):

U kunt uw bijdrage ook overmaken op de collecterekening van de Westerkerk:
NL 51 RABO 0313 5519 28.
Of via de Westerkerk app.
Hartelijk dank!

Rekeningnummers
Kerkrentmeesters: NL47 RABO 0109 2797 00
Collecterekening: NL51 RABO 0313 5519 28
Stichting Vrienden Westerkerk: NL30 RABO 0109 9279 66
Diaconie Westerkerk: NL46 INGB 0004 9718 00
Stichting Cantatediensten Westerkerk: NL04 INGB 0003 8921 70
Vaste bijdragen en giften: NL47 RABO 0109 2797 00
Abonnement Tref / Preken: NL47 RABO 0109 2797 00

Rekeningnummers
Kerkrentmeesters:
NL47 RABO 0109 2797 00
Collecterekening:
NL51 RABO 0313 5519 28
Stichting Vrienden Westerkerk:
NL30 RABO 0109 9279 66
Diaconie Westerkerk:
NL46 INGB 0004 9718 00
Stichting Cantatediensten Westerkerk:
NL04 INGB 0003 8921 70
Vaste bijdragen en giften:
NL47 RABO 0109 2797 00
Abonnement Tref / Preken:
NL47 RABO 0109 2797 00

Beheer en Sociale Media

Webeditors www.westerkerk.nl
Cristina Pumplun

Elka Bak

Sociale media
Volg de Westerkerk op:

Twitter en Instagram accounts beheerder:  Gijsbert Siertsema
Facebook account beheerder: Cristina Pumplun

Scroll naar boven