Cantatedienst zondag 26 mei

Op zondag 26 mei klinkt in de ochtenddienst de Bachcantate “Es ist ein trotzig und verzagt Ding” (BWV 176).
Uitvoerenden zijn het Westerkerkkoor, Ensemble ’t Kabinet en de solisten Marjon Strijk, Thalita van der Spek en Andrew Fish. Dirigent is JanJoost van Elburg.
Voorganger in de cantatedienst is ds. Herman Koetsveld, organist is Evan Bogerd.
De cantatedienst begint om 10.30 uur.

De cantate is gecomponeerd voor de zondag na Pinksteren en gaat over het nachtelijke bezoek van de farizeeër Nicodemus aan Jezus. Bach bewerkte de tekst van een van zijn ‘vaste’ dichters, Christiane von Ziegler.
Ook wordt het ‘Jubilate Deo’ van de zestiende-eeuwse componist Cipriano de Rore uitgevoerd. De Rore kwam uit Ronse in België, maar maakte vooral naam in Italië.

De toegang tot de cantatedienst is gratis. Maar we rekenen op gulle bijdragen in de collecte zodat we de meer dan 70 jaar lange traditie van cantatediensten in de Westerkerk kunnen voortzetten!
Maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL 51 RABO 0313 5519 28 t.n.v. Westerkerkgemeente Amsterdam o.v.v. ‘Collecte cantatedienst 26 mei’.

Scroll naar boven