Appèl voor stad en land

Een oproep doen aan alle bewoners van Nederland om de ‘ongeest’ van polarisatie tussen mensen en bevolkingsgroepen ongedaan te maken en te verruilen voor een geest van verbondenheid, geduld en vertrouwen…
In de Westerkerk werd deze gedachte geboren vanuit de viering van de ‘zondag van de Goede Herder’ en de vraag ‘door wie of wat laat jij je leiden’?
Met het oog op deze week van 4 en 5 mei, in een samenleving die op scherp staat, klinkt daarom vanuit het Interreligieus Netwerk Amsterdam-Centrum:

Appèl voor stad en land
Mei 2024

Als deelnemers aan het Interreligieus Netwerk Amsterdam-Centrum maken wij ons zorgen over de verharding van het maatschappelijk debat en de toenemende scherpe polarisatie tussen individuen en bevolkingsgroepen.

Allerwegen zijn er signalen dat antisemitisme en islamofobie ook in onze stad sterk toenemen, onder invloed van de oorlog tussen Israël en Hamas, en breder de grote spanningen in het Midden-Oosten, naast het ook in ons land groeiende nationalisme.

De huidige tijdgeest lijkt ons in te fluisteren de ander niet langer te zien als een medemens, maar als een buitenstaander, een potentiële tegenstander of erger: als een vijand. Zo’n ‘ongeest’ brengt niets goeds, zo leert ons niet alleen de geschiedenis, maar ook de actualiteit.

Wij roepen daarom dringend al onze stad- en landgenoten op om de huidige tijdgeest van zijn kracht te ontdoen, omdat die ons uit elkaar drijft en het werkelijk samenleven ondermijnt.

We bidden en hopen dat iedereen zich met ons wil laten inspireren door de goddelijke bron van liefde, vertrouwen, hoop, vergeving, creativiteit, verdraagzaamheid en geduld. En dat alles met het oog op het visioen van een wereld van recht en vrede.

Het is de hoogste tijd voor een omslag naar een werkelijk samen leven in vertrouwen en verbondenheid.

Initiatiefnemers:
Herman Koetsveld – predikant Westerkerk
Bert de Ruiter – coördinator Interreligieus Netwerk Amsterdam-Centrum
Ondertekend door:
Ron Becker – voorganger Vineyard Amsterdam
Arjan Broers – pastor Dominicuskerk
Kerry Buttram – pastor Christ Church Amsterdam
Eric Fennis – pastoor RK. Nicolaasparochie
Rik Florentinus – prior communautaire gemeenschap Oudezijds100/ priester anglicaanse kerk
Kemal Gözütuk – imam Fatih-moskee
Rein den Hertog – predikant Amstelgemeente
Victor Lagodin – lid parochieraad Orthodoxe Parochie v.d. H.Nikolaas van Myra
Henk Leegte – predikant Doopsgezinde Gemeente Amsterdam
Eva Martens – pastor Dominicuskerk
Rafaël de Ojeda – rector Onze Lieve Vrouwe Kerk
Cristina Pumplun – vicaris Westerkerk
André van der Stoel – predikant Lutherse Kerk aan het Spui
Jan Stuyt s.j. – rector De Krijtberg
Anna Verbeek – lid wijkraad Keizersgrachtkerk en voorzitter Raad van Kerken Amsterdam
Andreas Wöhle – predikant Lutherse Kerk aan het Spui
Dick Wolters – predikant Noorderkerk
Mehmed Yamali – bestuurder Fatih-moskee

Scroll naar boven