Woorden uit het Vredesgebed

Braambos Vredesgebed 02 03 22Tijdens het Vredesgebed voor Oekraïne las Herman Koetsveld "Ik dacht".
Bij het verlaten van de kerk staken mensen kaarsen aan in het 'Brandend Braambos'.

Ik dacht – en daar had ik zo
mijn redenen voor
nou ja ik ik bedoel
de hele wereld eigenlijk –
ik dacht
nu begrijpen we het
nu pakken we het
nu weten we het
nu - en niet morgen
nu gaan we zorgen
voor onze aarde
want we hebben niet
veel tijd meer het intens
kwetsbare iets minder
kwetsbaar te maken
misschien misschien
voor de kinderen dus

I.v.m. restauratiewerkzaamheden even geen morgengebeden

20150227 162224 LLS 2Vanwege de restauratie van de Westerkerk kunnen helaas met ingang van 14 februari tot aan de zomer de morgengebeden niet meer gehouden worden. Dit duurt naar verwachting tot eind juni. Wel zijn er vanaf vrijdag 4 maart weer de 'Braambosgebeden in de Veertigdagentijd': een goed half uur met orgelmuziek, woorden uit de Bijbel, poëzie, gebeden en stilte aan het eind van de vrijdagmiddag.
Data: 4, 11, 18, 25 maart en 1 en 8 april.
Tijd: 17.00-17.30 uur

Westerkerk in 360º

360gradenWilt u de Westerkerk bekijken vanaf elke plek, waar u maar bent? Zeker nu de kerk vanwege de lockdown grotendeels niet toegankelijk is voor bezoekers? Dat kan!
Wandel de kerk binnen met behulp van een spectaculaire 360º opname.
Klik op deze link en volg vervolgens de pijlen.
Gebruik zo mogelijk een smartphone om alle functies van de opname optimaal te gebruiken.

Do you want to visit Westerkerk from home?
Visit us following this link.

Goede wensen vanuit de Wester

ster WvdW 12 01 22In het eerste 'Woord van de Wester' van 2022  delen we vanuit de Wester de wensen die naar ons in de kersttijd zijn toegebracht door kerkgangers, buurtgenoten en toeristen. Want er zaten hele mooie wensen bij. Om de chaos de kop in te drukken. Om hoop van te krijgen. Om blij van te worden. Om het licht te zien.
Klik hier om dit 'Woord van de Wester' te zien.

Beeld: John Faasse, productie: Westerkoster. Met Herman Koetsveld, Cristina Pumplun en Evan Bogerd.

Kerkdiensten in de Westerkerk

Wester liggend met bogen juni 2022De behoefte aan mentaal welzijn en geestelijke bijstand is groter dan ooit door de beperkingen die de coronamaatregelen stellen aan mensen.

De kerkenraad van de Westerkerk Amsterdam erkent vanuit haar overtuiging het belang van geestelijk welzijn en het gezamenlijk beleven van het geloof, en wil zo veel mogelijk mensen pastorale zorg en geestelijke bijstand bieden om te voorzien in deze behoefte, zoals het houden van kerkdiensten en gebedsmomenten.

De kerkenraad heeft kennis genomen van de maatregelen van de overheid zoals gecommuniceerd in de persconferentie van vrijdag 14 januari jl. en het advies van het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) van 18 januari jl.
Onder voorwaarde van het toepassen van passende maatregelen om de gezondheid zo goed mogelijk te waarborgen wordt een aantal richtlijnen gehanteerd voor de kerkdiensten en gebedsmomenten. Klik hier voor meer informatie. Alle kerkdiensten worden tevens als livestream via Youtube of Kerkdienstgemist uitgezonden.

Voor actuele informatie: kijk op deze site en volg onze sociale media (facebook, instagram, twitter).
Voor vragen naar individueel pastoraat klik hier