Voorstel PKA toekomstscenario protestantse kerken in Amsterdam

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam heeft op 11 juni een besluit genomen over de oplossingsrichting om te komen tot een toekomstbestendige meerjarenbegroting.
Dit richtingsbesluit ligt vanaf dit moment twee weken ter inzage.
Het besluit is hier in te zien.
Reacties en vragen zijn welkom via ak@protestantsamsterdam.nl

Scroll naar boven