Missionair vicaris

Christina PumplunDe missionair vicaris, dr Cristina Pumplun MA, is in de Westerkerk verantwoordelijk voor de externe presentatie van de kerk en de organisatie van activiteiten op het raakvlak van geloof, theologie en cultuur. Zij werkt daarbij nauw samen met de predikant, Herman Koetsveld.

Zij is als adviseur betrokken bij de productie van de filmvieringen "Woord van de Wester" en bij het bestuur en beleid van de Westerkerk. Zij organiseert activiteiten op het grensvlak van cultuur, geloof en theologie. Ook is zij verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van activiteiten rond het Brandend Braambos, zoals de ‘Braambosgebeden’.

Cristina Pumplun coördineert de externe presentatie en communicatie van de verschillende activiteiten van de Westerkerk, o.a. via het maandblad 'Tref.', het blad 'Kerk in Mokum' van de Protestantse Kerk Amsterdam, de website van de Westerkerk en onze facebook-, twitter- en instagram-accounts.

Zij is aanspreekpunt voor wie van heinde en ver doordeweeks de Westerkerk bezoeken. In dat kader ontvangt zij ook regelmatig groepen professionals en studenten uit het buitenland, die geïnformeerd willen worden over het werk van de Westerkerk als kerk in het centrum van de metropool Amsterdam.

Cristina Pumplun is gepromoveerd op een proefschrift over de dichterlijke taal van 17e eeuwse gebedenboeken. Voordat zij als missionair vicaris van de Westerkerk ging werken, was zij universitair docent Duitse letterkunde en secretaris van het Thomas Instituut te Utrecht (een onderzoeksinstituut van de Universiteit van Tilburg). Naast haar werk studeerde zij aan de Protestantse Theologische Universiteit. Zij heeft daar de Master Godgeleerdheid/Gemeentepredikant (Master of Theology) afgerond en is beroepbaar binnen de Protestantse  Kerk Nederland.

Desgewenst kunt u per mail contact opnemen met Cristina Pumplun: