Klimaat en rechtvaardigheid: 5 vragen aan Herman Koetsveld

In de Westerkerk was er voorafgaand aan de klimaatmars op 12 november jl. een interreligieuze klimaatviering. Vertegenwoordigers van diverse levensbeschouwelijke tradities gaven hun specifieke en gezamenlijke visie op klimaat, zorg voor de aarde en zorg voor de volgende generaties. Het blad VOLZIN legde aan predikant van dienst, Herman Koetsveld, vijf vragen voor.

Scroll naar boven