Kerkdienst en corona

Corona indeling kerkAlle kerkdiensten zullen tot maart 2021 als filmviering online uitgezonden worden.
Door de zeer ingrijpende lockdown en op advies van de Protestantse Kerk Nederland heeft de kerkenraad van de Westerkerk besloten om tot maart geen kerkdiensten te houden waarbij kerkgangers aanwezig kunnen zijn.

Kerkdiensten in de Westerkerk buiten lockdown
Tussen 1 juli en 13 december kon ook de Westerkerk haar deuren openen voor kerkdiensten onder voorwaarde van het volgen van een gebruiksplan en diverse maatregelen om de gezondheid zo goed mogelijk te waarborgen.

Voor het uitgebreide Gebruiksplan Westerkerk Amsterdam a.g.v. corona maatregelen klik hier.

Aanmelden en registeren
• U kunt zich uiterlijk op de vrijdag (voor 12.00 uur) voorafgaand aan de betreffende zondag per mail aanmelden via . Wij vragen u om bij de aanmelding uw naam en telefoonnummer door te geven.
• Mocht u met meerdere mensen komen, dan graag bij aanmelding alle namen en gegevens doorgeven van de personen die naar de dienst komen, dat geldt ook voor eventuele kinderen die meekomen.
• U dient zich elke week opnieuw aan te melden.
• Vanwege het geringe aantal mensen dat de kerkdienst mag bijwonen, is het niet meer mogelijk om op zondag bij binnenkomst van de kerk te registreren.
• Mocht u geen computer hebben, dan kunt u de Westerkerk bellen (020-6247766) op maandag tussen 10.00 en 15.00 uur en op donderdag tussen 15.00 en 17.00 uur.
• Op vrijdag in de namiddag ontvangt u een bevestiging van aanmelding.
• Bevestiging van het bijwonen van een dienst gaat op volgorde van aanmelding. Mochten zich meer dan het toegestane aantal mensen hebben aangemeld, dan ontvangt u bericht dat u bovenaan de lijst staat voor de kerkdienst van de week erna.

Algemene informatie en richtlijnen
• U dient zich aan de RIVM-richtlijnen te houden
• Houd 1,5 meter afstand tot iedereen, zowel buiten voor de kerk als in de kerk.
• Kom niet naar de kerk als u of uw huisgenoten verkouden zijn of griepklachten hebben. U bent welkom als u en uw huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.
• De kerkdienst begint zoals gebruikelijk om 10.30 uur. De deur gaat open om 10.00 uur. Kom op tijd om opstoppingen te voorkomen!
• Volg altijd de aanwijzingen van de aanwezige stafleden/vrijwilligers op!
• Bij de ingang van de kerk wordt gevraagd naar uw gezondheid.
• In de kerk staan de stoelen op 1,5 meter afstand. Een deel van de kerk is gereserveerd voor mensen die alleen komen, een ander deel voor mensen uit hetzelfde huishouden. Mensen uit hetzelfde huishouden kunnen met maximaal twee personen naast elkaar zitten.
• Bij binnenkomst in de kerk wordt u begeleid naar uw stoel(en). U kunt niet op een andere plaats gaan zitten dan de aangewezen plaats(en). De zitplaatsen staan allemaal op anderhalve meter van elkaar.
• Er wordt niet gecollecteerd tijdens de dienst. Bij de uitgang staan offerblokken waar u één bedrag voor de drie collectedoelen van die dienst kunt geven. Het bedrag dat u geeft wordt over de drie doelen verdeeld. Gebruik alstublieft zo veel mogelijk de GivT-app! Er kan op zondag zowel voor aanvang van de dienst alsook na de dienst op een door u gewenst moment gebruik gemaakt worden van de GivT-app. Zie voor instructies en uitleg de Tref. van juni 2020.
• Alle vrijwilligers (dienstdoenden) krijgen voorafgaand aan de kerkdienst per mail instructies en zo nodig extra info voor aanvang van de dienst.
• Na de dienst verlaat u de kerk via de Keizersgrachtzijde, zowel de linker als rechter deur worden gebruikt. Volg de aanwijzingen van de staf/vrijwilligers bij het verlaten van de kerk.

Kinderen
• Kinderen die naar de crèche gaan, worden door hun ouders/begeleiders afgeleverd bij het Prinsenhuis op nr. 277b, waarna de ouders/begeleiders buitenom via de hoofdingang de kerk binnengaan.
• Kinderen die naar de kinderkerk gaan, lopen na binnenkomst zelf naar de Grote zaal waar zij door de leidster worden opgevangen.
• De kinderen van de kinderkerk komen met de leiding terug in de kerk tijdens het orgelspel aan het einde van de dienst. Zij nemen plaats bij het koororgel. Ouders kunnen hun kinderen op weg naar de uitgang daar ophalen.
• Ouders die kinderen in de crèche hebben, dienen via de achterkant de kerk te verlaten en dus buitenom naar de crèche te lopen om hun kind(eren) op te halen.

Mogelijkheden en onmogelijkheden
• Er is (live) muzikale omlijsting van de dienst. Er wordt door de gemeente niet gezongen.
• Het branden van een kaarsje is niet mogelijk op zondag.
• De Westerwinkel is gesloten.
• Er wordt na afloop van de dienst geen koffie geschonken.
• Er is één damestoilet en één herentoilet beschikbaar, dat na elke toiletbezoeker wordt ontsmet. Indien u gebruik wilt maken van het toilet dient u dat te doen voordat u naar uw zitplaats wordt geleid.