Kerkdiensten

volle kerkElke zondag is er om 10.30 uur een eigentijdse kerkdienst, die circa vijf kwartier duurt.
Daarnaast zijn er cantatediensten: kerkdiensten waarbij een cantate of ander muziekstuk ten gehore wordt gebracht door het Westerkerkkoor, Ensemble 't Kabinet (met authentieke instrumenten) en diverse solisten olv JanJoost van Elburg.

De dienst

Bij de ingang verwelkomen leden van het commissie van ontvangst u en krijgt u een liturgie, ook wel Orde van Dienst genoemd. Hierin staat, in volgorde, welke psalmen en gezangen er die ochtend gezongen worden, de Bijbelteksten die gelezen worden en de momenten van gebed. De keuze van zitplaatsen is vrij. Bij het eerste lied dat gezongen wordt, het intochtslied, gaat de gemeente staan. Dat is ook het moment waarop de predikant en de ouderling van dienst binnenkomen.
Tijdens het orgelvoorspel wordt de aanwezigen verzocht zo stil mogelijk te zijn. Vergeet u niet uw telefoontje uit te zetten? Fotograferen is tijdens de dienst niet toegestaan.
Bij trouwdiensten kan de eigen fotograaf binnen de geldende afspraken van de kerk foto's maken.
Bij doopdiensten maakt onze huisfotograaf foto's.

Tijdens en na de dienst wordt er gecollecteerd, de collectedoelen staan genoemd in de liturgie. Er zijn drie rondgangen: twee tijdens de dienst (u krijgt de collectezakken direct na elkaar doorgegeven) en één uitgangscollecte. Het hart van de dienst wordt gevormd door de preek. Deze bestaat uit een uitleg of toelichting van de bijbelteksten die gelezen zijn, vaak verbonden aan een persoonlijk, maatschappelijk of actueel thema.
Het is tijdens de dienst niet toegestaan beeld- of geluidsopnamen te maken, ook niet tijdens een doop- of trouwdienst. Voor en na de dienst kunt u uiteraard wél foto's maken. Deze foto's kunnen echter niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt en wij vragen expliciet rekening te houden met de privacy van bezoekers van de Westerkerk bij het maken van beeldopnames.

Kinderen doen mee

Kinderen van vijf tot twaalf jaar zitten aan het begin van de dienst middenin de kerk rond de preekstoel, samen met de leiding van de kinderkerk. Aan het begin van de dienst heeft de predikant een gesprek met de kinderen, of er wordt hen een kort verhaal verteld. Daarna gaan zij naar de kinderkerk, in een aparte ruimte van de kerk. Voor het einde van de dienst komen ze weer terug in de kerk, zodat zij het gebed en de laatste liederen kunnen meemaken. Voor kinderen onder de vijf jaar is er een uitstekende crèche waar zij gedurende de hele dienst blijven. 

Koffie

Na de dienst is iedereen welkom om een kopje koffie te drinken, wat na te praten of met anderen kennis te maken. Als u wilt, kunt u een lid van de kerkenraad aanspreken (deze draagt een badge), of de predikant. Een gesprekje of gewoon een handdruk wordt van harte ontvangen!

Graag tot ziens op zondag!

Denkt u aan de parkeermeter? Op zondag is het betaald parkeren vanaf 12.00 uur. U kunt echter al vóór die tijd de meter vullen. Deze begint pas om 12.00 uur te tellen. De Westerkerk is overigens uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer, met een halte voor tram en bus voor de deur.