Braambosgebeden

Brandend Braambos 2Het Brandend Braambos in de Westerkerk is een bijzondere plek om even stil bij te zijn en een kaarsje te branden.
Juist in een tijd waarin tegenstellingen op religieus en maatschappelijk terrein zich sterk kunnen laten gelden, verbeeldt het Brandend Braambos wat christelijke, joodse en islamitische tradities met elkaar verbindt: een universeel menselijk verlangen: om het onbenoembare te ervaren en het onbereikbare nabij te brengen.

In het Bijbelboek Exodus openbaart God zich in een vlammende struik aan Mozes. Hij roept hem op om zijn volk uit de slavernij in Egypte weg te voeren en zegt hem daarbij Zijn hulp toe. Als Mozes vraagt naar Gods naam is het antwoord: "Ik zal er zijn." Gods naam als belofte van eeuwige nabijheid.

Het Brandend Braambos in de Westerkerk is ontworpen door beeldhouwer Hans 't Mannetje. Eind 2007 werd het Braambos in gebruik genomen.

Braambosgebeden 2021
De eerstvolgende serie gebeden rond het Brandend Braambos in de Westerkerk vindt in principe plaats in de Adventstijd, de vier weken voorafgaand aan Kerstmis. Op de vrijdagen in deze weken is er aan het eind van de middag een half uur rust en bezinning met lezingen, gebed, stilte en orgelmuziek. Voor wie van buiten onze taalgrens komen, klinkt een enkele tekst in het Engels en zijn alle teksten ook in het Engels afgedrukt.
In verband met COVID-19 kan het zijn dat één of meerdere Braambosgebeden afgezegd moeten worden.

Liturg: Cristina Pumplun en Herman Koetsveld; organist: Evan Bogerd

Data: 26 november  / 5, 12 en 19 december Live stream en afhankelijk van de maatregelen zo mogelijk met een maximum aantal kerkgangers. Tijd: 17.00-17.30 uur

Kaarsje branden

brandendbraambosVanwege COVID19 is de Westerkerk momenteel gesloten voor bezoekers. Op enkele dagen is de kerk open voor een moment van bezinning en om een kaars te branden bij het Brandend Braambos. Zie op de frontpage voor data en tijdstippen.

Gewoonlijk is iedereen die dit wil, is welkom in de Westerkerk om een kaarsje aan te steken in het Brandend Braambos. Dit kan op zondagochtend voor of na de erkdienst en doordeweeks als de kerk open is (van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur).
In de buurt van het Brandend Braambos ligt een boek, waarin u desgewenst uw eigen gedachten en gebeden kunt schrijven.