Kerkdienst 19 mei: Pinksteren

Kom naar de kerkdienst op 19 mei – Pinksteren – in de Wester!
Predikant is ds Herman Koetsveld, organisten zijn David Strijbis en Evan Bogerd. En de WesterCantorij zingt o.l.v. Evan Bogerd!
Jorien Schreuder zal in deze dienst bevestigd worden in het ambt van diaken.
Aanvang: 10.30 uur. Klik hier voor de liturgie.
De dienst is ook te volgen en terug te kijken via youtube en kerkdienstgemist.

Herman Koetsveld zegt voorafgaand aan deze Pinksterdienst 2024: “Hoe over de Geest te spreken en te zingen in deze tijden die ingekleurd worden door de ‘ongeest’ die mensen en volken uit elkaar drijft? Wat een voorrecht is het juist nu in het licht van onze Wester bij elkaar te komen en ons hele hebben en houden af te stemmen op de Geest die ons bevrijden wil tot liefde, hoop en vertrouwen.”

Steunt u het werk van de Wester en wilt u bijdragen aan de collecte in de dienst? Daar zijn we zeer blij mee!
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 51 RABO 0313 5519 28 t.n.v. Westerkerkgemeente Amsterdam, o.v.v. ‘Collecte 19 mei’.

Scroll naar boven