Op de drempel naar een nieuw jaar….

… keken we op de laatste (zon)dag van het jaar in de Wester terug en vooruit. In zijn overdenking reflecteerde ds Herman Koetsveld onder andere aan één van de stellingen die opgesteld werden tijdens de Hervormingsdag-avond op 31 oktober (“Hervorm-u-leren met Halík”):

Hervormen van de kerk in deze tijd betekent op een oordeelloze manier initiatief nemen in de zingevingsrevolutie door een baken van hoop en gemeenschapszin te durven zijn.

Naast deze zijn nog 8 andere stellingen geformuleerd op 31 oktober 2023:

Stelling 9: Hervormen in van de kerk in deze tijd betekent: dat de kerk een plek vindt in de samenleving en het dagelijks leven door ruimte te geven voor de menselijke ervaring.

Stelling 8:

Hervormen van de kerk in deze tijd betekent: je durven laten bevragen door Christus en durven te antwoorden – juist buiten den muren van de kerk.

Stelling 7:
Hervormen van de kerk in deze tijd betekent: ontmoeting en openheid, met respect voor elkaar en met het vermogen uit te dragen wat ons in de kerk bindt.

Stelling 6:
Hervormen van de kerk in deze tijd betekent: troost, openheid, bemoediging, dat mensen elkaar verstaan en respectvol herkennen.

Stelling 5:
Hervormen van de kerk in deze tijd betekent op een oordeelloze manier initiatief nemen in de zingevingsrevolutie, door een baken van hoop en gemeenschapszin te durven zijn.

Stelling 4:
Hervormen van de kerk in deze tijd betekent: verbondenheid in diversiteit, waarin we met elkaar een gemeenschap vormen, door op verschillende manieren verbonden te zijn, door elkaar te helpen en verschillende leeftijdsgroepen te verbinden.

Stelling 3:
Hervormen van de kerk in deze tijd betekent: belangstellend en open naar de ander zijn. Je begeeft je op gelijke voet met degene die je ontmoet. Je mag hier zijn zoals je bent.

Stelling 2:
Hervormen van de kerk in deze tijd betekent voor ons dat we gesprekken voeren met diepgang in taal en woorden, die voor gelovigen en ongelovigen begrijpbaar zijn.

Stelling 1:
Hervormen van de kerk in deze tijd betekent: vertalen van de Bijbelse boodschap, die van universele waarde is, die bevrijdt, hoop geeft en toekomst heeft.

Scroll naar boven