Kerkdienst 20 juni terugkijken

Braambos en bloemenU kunt de kerkdienst op zondag 20 juni terugkijken via youtube en kerkdienstgemist.
Met ds. Albert-Jan Stam, organist Evan Bogerd en Elena van Slogteren (sopraan). Klik hier voor de liturgie.

Steunt u de Wester in deze moeilijke tijd? Wij zijn zeer blij met uw bijdrage en steun! Klik hier voor informatie over de collectedoelen. Gebruik de collectepagina op deze site of maak uw bijdrage rechtstreeks over op rekeningnummer NL 51 RABO 0313551928 t.n.v. Westerkerkgemeente Amsterdam. Vermeld alstublieft bij het vakje 'Opmerking': 'Collecte 20 juni'.

Preken uit de Wester

20170117 152613Preken die in de Westerkerk worden gehouden, zijn hier na te lezen, mits de predikant zijn of haar preek beschikbaar stelt. Klik hier voor de overdenking die dr. Cristina Pumplun hield in de cantatedienst op 30 mei jl.
In het Prekenarchief (onder Kerkelijke Gemeente) kunt u de preken van voorgaande diensten terugvinden.

De Wester is open...

Braambos Herman nov 2020... om een kaarsje te branden, voor een persoonlijk moment, voor bezinning en bemoediging.
Op de dinsdagen en vrijdagen in juni van 15.00-16.30 uur.
Van harte welkom!
On Tuesdays and Fridays Westerkerk is open from 3.00 p.m. - 4.30 p.m. for a moment of silence and reflection.

Westerkerk in 360º

360gradenWilt u de Westerkerk bekijken vanaf elke plek, waar u maar bent? Zeker nu de kerk vanwege de lockdown grotendeels niet toegankelijk is voor bezoekers? Dat kan!
Wandel de kerk binnen met behulp van een spectaculaire 360º opname.
Klik op deze link en volg vervolgens de pijlen.
Gebruik zo mogelijk een smartphone om alle functies van de opname optimaal te gebruiken.

Do you want to visit Westerkerk from home?
Visit us following this link.

Cantate en ochtenddienst 30 mei terugkijken

Wester geheel aug 2020U kunt de cantatedienst en de zondagochtenddienst van zondag 30 mei terugkijken.
Voor de ochtenddienst zie: youtube en kerkdienstgemist.
Met ds. Sytze Ypma, Evan Bogerd (orgel) en Elena van Slogteren (sopraan). Klik hier voor de liturgie.

Voor de cantatedienst zie: youtube.
Met dr. Cristina Pumplun, Evan Bogerd (orgel), ensemble 't Kabinet en vocale solisten o.l.v. JanJoost van Elburg. Klik hier voor de liturgie met de tekst van de cantate.