Voor een verstaanbaar spreken over God...

Zerken met schaduw...mens en wereld houden Herman Koetsveld (predikant van de Westerkerk) en Cristina Pumplun (vicaris) een pleidooi in het magazine Volzin van deze maand. Klik hier voor om het artikel te lezen. De inzichten in dit artikel vonden hun weg ook in een nieuwe verwoording van een oud kerklied: "Op bergen en in dalen". Voor dit lied, dat op 9 oktober in de Wester werd gezongen, klik hier.