De revolutie van Hervormingsdag

WvdWester 31 20 21Een nieuw Woord van de Wester!
Hervormingsdag betekende een revolutie in de kerk. Maar wat betekent de kerk vandaag de dag nog voor jongeren? Is er een nieuwe revolutie nodig?
Zie hier het Woord van de Wester voor Hervormingsdag.
Met Herman Koetsveld, Cristina Pumplun, Anna Siertsema, Evan Bogerd en studenten van de UvA. Een productie van Westerkoster John Faasse.