De Wester heeft u nodig!

20170315 105205Vorige maand startte de Actie Kerkbalans. Er gebeurt veel moois in de kerk. Juist ook in deze corona-tijd! Om dat te kunnen blijven doen is uw financiële steun hard nodig. Actie Kerkbalans 2021 is vorige maand gestart. Dan komt de vraag op:
Wat betekent de kerk voor u, voor jou?
De antwoorden kunnen heel verschillend zijn, maar steeds gaat het erom hoe waardevol de kerk voor velen is!
Wat de kerk - de Wester! - financieel voor u van waarde is kunt u laten blijken tijdens de Actie Kerkbalans.

Voor de flyer met alle informatie klik hier.

Uw bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer NL90 RABO 0373741472 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam onder vermelding van 'Kerkbalans Westerkerk'.