Kerkbalans 2022

Kerkbalans zonder datum 002Heeft u een envelop met informatie over Actie Kerkbalans ontvangen? Heeft u vragen? Twijfel niet en bel het Kerkelijk Bureau, telefoon 020 - 53 53 700 of e-mail Uw gift is van harte welkom op rekeningnummer NL90 RABO 03 73 74 14 72 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2022, uw adres en 'Westerkerk.' Of maak gebruik van de machtigingskaart die u bij de ingang van de kerk vindt. Geef voor de Wester! Geef aan Kerkbalans!