Start cursus 'Hoofdlijnen van het christelijk geloof'

Liturgisch centrumIn de Westerkerk start op 13 oktober a.s. de cursus 'Hoofdlijnen van het christelijk geloof'. Tijdens twee series van elk acht avonden staan vragen centraal zoals: Waar gaat het in het christelijk geloof eigenlijk over? Hoe heeft men daar de eeuwen vóór ons over gedacht? Wat betekenen allerlei begrippen uit dat geloof? En vooral ook: wat zegt ons dat nog in onze tijd? Misschien is voor u, voor jou de tijd gekomen om daar eens echt over na te denken. In een levensfase misschien, waarin zich ook andere keuzes en stappen aandienen. Of omdat het in de gang van het leven niet eerder van zo’n verdieping is gekomen. Of omdat je juist helemaal niet christelijk bent opgevoed en er graag meer van wilt weten.
De series gespreksavonden worden afgesloten met een weekend ter voorbereiding op het mogelijk doen van geloofsbelijdenis op Palmpasen 2016.
De gespreksavonden worden geleid door ds Fokkelien Oosterwijk.
Tijd: 20.00-21.30 uur. Locatie: Prinsenhuis (naast de Westerkerk), Prinsengracht 277b. Graag opgeven via of telefonisch: 020 6247766.

Kerk en Kunst - Lezing door drs Hermine Pool

Op woensdag 21 oktober om 20.00 uur maken we een uitstapje in de lezingenserie ‘Kerk en Kunst’. In de 19de eeuw neemt de fascinatie voor het Heilige Land, het huidige Israël, explosief toe. Europese en Amerikaanse kunstenaars, fotografen, archeologen, landmeters, biologen en avonturiers maken allemaal een ‘grand tour’ door het Midden-Oosten met vaak als eindpunt Jeruzalem.
Allemaal brengen ze souvenirs en kunstnijverheidsproducten mee. De verslagen van archeologische opgravingen worden met spanning gevolgd omdat ze het bewijs van de Bijbelse gebeurtenissen geven. De politieke omstandigheden in Europa zorgen voor een golf van Joodse immigranten en christelijke, met name protestantse, organisaties in het Heilige Land.

Drs Hermine Pool is theoloog en conservator van het Bijbels Museum in Amsterdam, gespecialiseerd in Bijbel en Cultuur in de 19de eeuw.
De lezing wordt rijkelijk voorzien van illustraties en enkele meegebrachte objecten.

Voor algemene informatie over de hele serie Kerk en Kunst klik hier.
De laatse lezing in de serie vindt plaats op woensdag 25 november 2015 om 20.00 uur in de Westerkerk Amsterdam. Gerrit Vermeer, architectuur-historicus aan de UvA gaat uitgebreid in op de naoorlogse kerkenbouw en de toepassing van de beeldende kunst in de wederopbouw-kerken.

Agenda

In de agenda van de Westerkerk zijn alle diensten en evenementen opgenomen. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst vindt u vanaf vrijdag voorafgaand aan de dienst in dit item. Klik hier voor 4 oktober 2015.
Naast de wekelijkse erediensten worden ook concerten gegeven en bijeenkomsten gehouden. In Westerwijs 2015-2016 vindt u alle inhoudelijke gegevens, data en aanvangstijden. U kunt ook contact met ons opnemen.


Gedicht Maaike Rijntjes

VredesmiddagIn het kader van de Vredesmiddag in de Westerkerk op 24 september 2015 heeft Maaike Rijntjes, de jonge Dichteres des Vaderlands, het volgende gedicht geschreven:

"...Ze knipt een foto uit de krant van een klein jongetje op een Turks strand
zijn gezicht in golven die terugkomen om te halen wat van hen is,
zijn rode T-shirt omhoog gekropen zodat zijn buik bloot is en ze vraagt me

hoe ik in hemelsnaam kan blijven schrijven over
wegen naar de maan of landschappen op verre planeten
wanneer er mensen zijn die hun longen vol zeewater zuigen
om het geluk te zoeken of het geweld te ontvluchten dat hen van ons scheidt
in landen waar ze de talen niet van spreken.

Ik mompel dat er te veel verhalen niet in kranten staan,
dat ik wel begrijp waarom we ruimtesondes de nacht in sturen
foto’s maken van hartvormige vlekken op Pluto,
maar niet hoe de sterren soms dichterbij kunnen lijken

dan mensen met andere gebeden in hun handen en
scherven van oorlog in hun hart."

Preek van de week

Wester kansel 2De preken die in de Westerkerk worden gehouden, publiceren wij op deze website. Ook aan gastpredikanten wordt gevraagd hun preek op onze site te laten plaatsen.
Klik hier voor de preek die ds F.W. Oosterwijk hield tijdens de dienst op 30 augustus 2015. Wilt u vorige preken nog eens rustig doorlezen? Klik dan op Prekenarchief in het menu Kerkelijke Gemeente.